Byting og fastelavnsfest

i Hastrup

 

2002

 

Hastrup Bylaug inviterer alle gæve Hastrup-borgere til:

 

Byting og fastelavnsfest

Lørdag d. 2. februar 2002

hos Jan og Rosa

Gl. Havdrupvej nr. 5

 

 

Bytinget

- begynder kl. 18 med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent

2.   Beretning

3.   Regnskab

4.   Indkomne forslag

5.   Valg

6.   Eventuelt

 

ad 4) Forslag skal være afleveret til Oldermanden (pt. Lars) senest 8 dage før.

 

ad 5) Der skal vælges 1 oldermand/-frue og 1 laugsmand/-frue, 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

I bylauget sidder pt:

Lise og Johnny  (på valg)

Grønnegade 8

 

Pernille og Niels

Grønnegade 10

 

Tine og Villads

Hastrup Bygade 22A

 

Bodil og Lars    (på valg)

Grønnegade 19

 

 

 

Interesserede opfordres til at melde sig til bylaugsarbejde!


 

Fastelavnsfesten

- begynder når bytinget er slut.

 

Vi kan max. være 50 personer og tilmelding sker efter princippet: Først til mølle...

Entre: 75 kr. pr. person

BEMÆRK: Der er en gratis genstand pr. person, der tilmelder sig og betaler inden d. 6. januar.

 

Man kan selv medbringe mad eller bestille

Buffet: 125 kr. pr. person

BEMÆRK: Der bliver trukket lod om en gratis buffet blandt alle, der betaler buffet inden d. 6. januar

 

Kaffe/the er gratis, og der kan købes vin, øl, vand, cognac, likør og div. anden spiritus.

 

Efter middagen er der auktion.

Hver husstand medbringer en pakke til ca. 25 kr.

 

Resten af aftenen er der dans og hygge med frit valg på jukeboksen. Vi slutter med natmad.

 

Outreret påklædning er velkommen i dagens anledning!!!

 

Tilmelding hos medlemmer af bylauget

senest d. 15.  januar!

 

 

  HUSK

  tøndeslagning for børn

     sponsoreret af Snoldelev borgerforening

 

  Søndag d. 10. februar

kl. 14

hos Grethe og Kurt, Hastrup Bygade

    nr. 8 (hvis ikke I hører andet)