Til borgerne i Hastrup

 

Som omtalt i Dagbladet, mener Ramsø Kommune ikke, at der er behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hastrup. Beslutningen er, ifølge trafikgruppen, taget på et mangelfuldt grundlag og vi har derfor sendt nedenstående brev til Udvalget for Teknik og Miljø i Ramsø Kommune.

 

Hilsen

 

Trafikgruppen (Jytte, Kuno, Villads, Søren og Niels)

 

 

Det er vores opfattelse at ønsket om hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hastrup er blevet affejet på fejlagtigt grundlag.

 

En fartviser skal bruges præventivt over for bilister, der kører for stærkt og ikke til hastighedsmålinger. Og den skal slet ikke placeres umiddelbart før et 90-graders sving, hvor bilisterne er tvunget til at bremse med klart lavere hastighed til følge.

Hvis Udvalget for Teknik og Miljø vil bruge hastigheden som argument for ikke at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hastrup bør det ske på et seriøst grundlag. Derfor vil vi opfordre Teknisk Forvaltning til at kontakte Vejdirektoratet, Roskilde Amt eller et konsulentfirma, der udfører egentlige hastighedsmålinger. Hvis Teknisk Forvaltning følger vores opfordring, vil vi foreslå, at målingerne foretages ved bygrænsen på alle veje til og fra Hastrup. Disse målinger vil ligeledes give information om omfanget af trafikken gennem Hastrup.

 

Det fremgår af datamaterialet fra fartviseren, at gennemsnitshastigheden varierede mellem 36 og 45 km/t og at mere end 20% af bilisterne kørte mere end de tilladte 50 km/t. Hvilket er ganske højt når man tænker på den uheldige placering af fartviseren.

 

Generelt mener vi, at beslutningen om at lade gennemsnitshastigheden være den eneste faktor i vurderingen af behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger er uheldig. Derimod mener vi, at man bør foretage en helhedsbetragtning. Denne kunne eventuelt tage udgangspunkt i færdselslovens §41, stk. 1 og 2, hvor det bl.a. står skrevet, at et køretøjs hastighed skal være afpasset forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed. Da en del af bilisterne ikke overholder færdselsloven af egen drift, når de kører gennem Hastrup, mener vi, at man må tvinge dem til det.

 

Det skal endnu en gang pointeres, at vi ikke har brug for store forkromede løsninger i millionklassen, men derimod små effektive tiltag. Tiltag, som gør bilisterne opmærksomme på, at de kører gennem et boligområde.

 

Borgerne i Hastrup

 

 

Nyt fra Hastrup Bylaug:

 

Bylauget har indkøbt et telt, som alle byens borgere kan leje. Teltet måler 3 x 9 m og lejeprisen er 200 kr. pr. døgn. Teltet kan reserveres hos et af bylaugets medlemmer.

 

Juletræet i Hastrup vil blive tændt lørdag den 1. december kl. 16.00

 

Fastelavnsfesten 2002 afholdes lørdag den 2. februar.