Bytavlen i Hastrup

Baggrunden

Gennem en årrække har der været ønske om at etablere et sted hvor Hastrup'erne kunne informere hinanden om interessante/relevante ting. Dette behov bliver delvis opfyldt af byens hjemmeside www.hastrupby.dk, men det er jo ikke al information der egner sig til Internettet og ikke alle der har adgang til Internettet. Derfor blev det på bytinget i 2001 besluttet, at bylauget skulle sørge for etablering af en bytavle.
Efter længere tids søgen fik bylauget endelig kontakt til Naturskolen i Kamstrup, som tog udfordringen op. Det blev aftalt at Hastrup skulle betale for materialer og kørsel, mens Naturskolen selv sørgede for aflønning. Bytavlen, der primært består af genbrugstømmer, er efterfølgende blevet kittet og malet af bylauget. Hele projektet har kostet Hastrup omkring 3.000 kr.

Brugen af tavlen

Tavlen skal primært bruges til gensidig information mellem Hastrup'ere. Hvad dette emne dækker over må tiden vise. Bylauget forstiller sig i første omgang at siden ud mod vejen bruges til aktuel information. Det kan eksempelvis være: oplysning om kommende fester/arrangementer i Hastrup, billeder fra fester/arrangementer i Hastrup, invitationer til 'åbent hus'-arrangementer, nyt fra trafikgruppen, arrangementer i Snoldelev Kirke/Borgerforening, køb/salg/bytte og efterlysning af bortkomne hunde/katte/børn. Siden væk fra vejen (bagsiden) har bylauget tiltænkt to roller: Den ene omhandler alle former for praktisk information, så som navne på bylaugets medlemmer, bestyrelsen i Hastrup Vandforsyningsselskab (herunder hvem der har nøglen til vandlåsen i tilfælde af utætheder på ledningsnettet) og diverse reklamer. Den anden omhandler alle former for underholdning, eksempelvis gode, saftige Hastrup-historier.

Bylauget vil uden tøven fjerne opslag, som lauget finder underlødige,
uaktuelle eller udenfor formålet med bytavlen.

Venlig hilsen

Hastrup Bylaug

 

Send mail to tfbon@rk.dk with questions or comments about this web site.
Last modified: 21. april 2003