Bylaugsmøde d. 30/4-2002

Hos Bodil og Lars. Tilstede: Pernille og Niels, Bodil og Lars, Mona og Fran,Tine, Ebbe

1) Evaluering af Fastelavnsfesten

a) Selve festen

b) Økonomi

c) Aktivitetsplaner

2) Evaluering af informationsmøde med Landbetjenten

3) Opslagstavle, status

4) St. Hansfest d. 22. juni

a) Hvor holdes festen?

b) Aktivitetsplaner (skal udarbejdes)

c) Båltænding d. 23. juni

5) Loppemarked d. 24. august

a) Aktivitetsplaner (skal udarbejdes)

6) Fastelavnsfest 2003

7) Nyt fra www.hastrupby.dk

8) Næste møde

9) Eventuel

 

Ad 1. a) God fest.

1.b) Prisen var lidt høj, så hvis vi kan få en bus til ca. 1000.- kr, er det billigere i Sognegården. Niels har booket. Underskud 1700,- kr. Årsag: erstatning af glasplade som blev smadret 400,- kr, derudover indkøbt lager af sprut.

1.c) Er udarbejdet som excel fil.

Bylauget efter festen

Oldermand og frue: Bodil og Lars

Laugsmænd: Mona og Frank,

kasserer Pernille og Niels

referent Tine og Villads

Suppleanter: Maibritt og Ebbe

Revisorer: Erik Palne og Inga

Revisor suppleanter: Grethe Lagerbon


Ad 2. 46 fremmødt, godt. Bodil og Lars forhører sig om muligheder o. lign. For at få sat nabohjælp-skilte op. Hvor vil det være smartest at stille dem? Er de for grimme?

Ad 3. Er næsten ved at være der. Prisen bliver materialerne – vi ved endnu ikke hvad det løber op til, nok 1500-2000,- kr. Nils har kontakten.

Ad 4. a) Festen holdes hos Kurt og Grethe, da de endnu ikke har fået solgt.

b) Tine udarbejder en over skabelonen fra fastelavnsfesten

c) Båltænding kl. 21. Grill og snobrød på sportspladsen hvis vejret er til det.

Ad 5. Loppemarked d. 24/8-02. Bodil og Ina er primusmotorer og indhenter polititilladelse samt tilladelse fra beboerne på Grønnegade. Tine er PR ”udvalg”. Loppemarkedet er ikke bylaugets ansvar. Tine snakker med Allan om evt. samarbejde omkring salg af mad og drikke.

Ad 6. Fastelavnsfest 1/3-03 i sognegården hvis tilstrækkelig med tilmeldelser.

Ad 7. Kim og Tina agter at sætte huset til salg – Kims far overtager serveren hvor hjemmesiden ligger(gratis!). Vi skal have oplært nogle til at overtage ansvaret for opdateringen. Tine snakker med Kim.

Ad 8. Næste møde: 5/7-2002 kl. ca. 17:30 hos Tine og Villads, vi tænder en grill.

Ad 9. Niels kontakter kommunen vedr. pasning af fodboldbanen, da ukrudtet breder sig ind i nabohaverne, flis eller fræsning blev foreslået.

Bodil og Lars udarbejder liste over beholdning, som opdateres efter hver fest.


Tine Tønnes Sørensen  040502

 

Send mail to tfbon@rk.dk with questions or comments about this web site.
Last modified: 21. april 2003