Takstblad 2002 for Forsyningsselskabet i Hastrup

For perioden 1/1 - 31/12 - 2002

 

 

 

 

TILSLUTNINGSBIDRAG

 

Enfamiliehuse………………………………………………………………………kr.  18.634

Andre ejendomme…………………………………………………………………..efter aftale

 

 

DRIFTBIDRAG

 

Fast εrlig mεlerafgift……………………………………………….……………...  kr.  500,00

Variabel afgift/vandpris pr. m3………….………………………………………….kr.      4,50

Variabel grψnafgift pr. m3………..…………………………………………………kr.      5,00

 

 

 

ANDRE AFGIFTER

 

Rykkergebyr (automatisk)………………………………………………………...…kr.  100,00

Overtrζdelse af vandingsregler……………………………………………………..kr.  600,00

Lukkegebyr (excl.VVS-omkostninger)………………………………………………kr.  500,00

Genεbningsgebyr (excl. VVS-omkostninger)……………………………………..…kr.  500,00

Bod for brydning/manglende plombe………………………………………………kr.  600,00    

Aflζsningsgebyr ved Forsyningsselskabets foranstaltning…………………………..kr.  150,00   

Fuld kopialier ved ejendomsmζgler henvendelse ………………………………...  kr.  400,00    

 

De anfψrte afgifter m.v. er excl. moms.

 

 

 

Alle anlζgsudgifter ved nytilslutninger er selskabet uvedkommende. Anlζgsudgifter afholdes af den nye forbruger. Forsyningsselskabets nζrmere betingelser skal vζre aftalt/opfyldt forinden igangsζtning af arbejdet.